ما بر این باوریم که "بهترین هستیم و بهترین ها از آن ماست"

مدیریت آزمایشگاه مهر مفتخر است با بکار گیری بهترین تجهیزات و همگام با استانداردهای روز دنیا توسط نیروی کار با تجربه و کارآمد گامی در جهت خدمت رسانی به مشتریان گرامی بردارد.

مجموعه آزمایشگاهی مهر طاهر همواره آماده در یافت پیشنهادات و انتقادات سازنده مشتریان میباشد تا راهی روشن به فرداهای بهتر داشته باشد.