این بخش با داشتن تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کلیه آزمونهای تخصصی مربوط به محصولات سلولزی (پوشک، نوار بهداشتی، دستمال کاغذی انواع پد مواد اولیه سلولزی و ...) را انجام می دهد.


1- آزمایشگاه رنگ:
آزمایشگاه مهر با بهره گیری از دستگاه های تخصصی در زمینه رنگ و با مجوز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ابران به آزمون تخصصی رنگ های صنعتی ساختمانی رزین انواع رنگدانه می پردازد.

 

2- آزمایشگاه دارویی:
آزمایشگاه مهر با مجوز معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت به آزمون میکروبی، شیمیایی، فلزات سنگین املاح و مواد موثره انواع مکملهای دارویی ، رژیمی ، ورزشی غذایی و داروهای گیاهی می پردازد.

 

دستگاه تن سایل