آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و سم شناسی:

 • جذب اتمی  (AA )، کوره و شعله
 • گاز کروماتوگرافی( GC )
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا  (HPLC )

  

بخش فلزات سنگین:

آزمایشگاه با بهره گیری از دستگاه جذب اتمی و نیز سیستم کوره گرافیکی تمامی فلزات سنگین و عناصر کمیاب را در مواد اولیه و محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده و مواد غذایی و اسانسه و مککملهای ذازویی و ورزشی اندازه گیری می نماید.
فلزاتی شامل: آهن، سرب، کادمیوم، ارسنیک، مس، روی، کلسیم، منیزیوم، منگنز، پتاسیم، جیوه و قلع و ....

 

  

بخش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)

آزمایشگاه تخصصی مهر با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای HPLC خدمات زیر را مطابق استانداردهای مللی و بین امللی ارائه می دهد.

 • اندازه گیری انواع ویتامینهای محلول در آب، انواع ویتامینهای محلول در چربی، آنتی اکسیدانها، اندازه گیری کافئین، اندازه گیری آسپارتام
 • اندازه گیری کارنیتین، اندازه گیری پتاسیم آس سولفام 
 • اندازه گیری رنگدانه های رنگ مو 
 • اندازه گیری متیل پارابن و پروپیل پارابن
 • اندازه گیری فنوکسی اتانول

 

بخش گاز کروماتوگرافی (GC)

این بخش با بهره گیری از سیستم گاز کروماتوگرافی GC، کلیه آزمونهای تخصصی مواد اولیه، محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده و مواد غذایی را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی انجام می دهد.

شامل: آزمونهای دی اکسان، آزمونهای تخصصی اسانس، پروفایل اسیدهای چرب، سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانوکلره، باقیمانده آنتی بیوتیکها

 • اندازه گیری دی اکسان
 • سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانوکلره
 • تعیین ترکیب درصد اسیدهای چرب به فرم متیل استر روغنهای خوراکی
 • تشخیص و تعیین میزان الکل
 •  تعیین ترکیب درصد اسیدهای چرب در صابون
 • آزمونهای تخصصی اسانس
 • روش عمومی تجزیه و شناسایی اسانس ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی با ستون پر شده

 

دستگاه AA

دستگاه HPLC

دستگاه گاز کروماتوگراف