ما براین باوریم که در آینده ای نزدیک مردم بیش از پیش به کیفیت مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی و شویندهای که استفاده می کنند اهمیت می دهند.
بنابراین ما متعهد هستیم در ارایه بهترین خدمات کنترل کیفیت این محصولات برای رسیدن به سلامت و لذت مصرف گام برداریم. بر این اساس برنامه کارهای اجرایی و تحقیقاتی مجموعه آزمایشگاهی مهر برای امروز و فرداها اینگونه برنامه ریزی شده است:

  • راه اندازی آزمون های تخصصی درخواستی مراکز تولیدی ، وارداتی و کنترل کیفی
  • انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  • انجام پروژه های تحقیقاتی برای مراکز و نهادهای دولتی و بخش خصوصی
  • شرکت در جلسات تدوین و بازنگری استانداردهای ملی
  • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین فنی و دانشجویان
  • حرکت در راستای اهداف بلند مدت و پیش به سوی دستیابی به استانداردهای جهانی