آزمایشگاه مهر آمادگی خود را برای برگذاری دوره های کارآموزی برای تمام ارگانهای دولتی و خصوصی دانشگاهها اعلام میدارد.

جهت انجام هماهنگی و شرکت در دوره های کار آموزی با شماره تلفن 66561481 و 66561485 تماس حاصل نمایید.