آزمایشگاه تخصصی مهر یکی از مجهزترین آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده، سلولزی و غذایی , مکمل و اسانس وفلزات سنگین و رنگ در ایران می باشد که با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت و موسسه استاندارد در تهران فعالیت می نماید.مجموعه آزمایشگاههای تخصصی مهر:

  • آزمایشگاه میکروبیولوژی
  • آزمایشگاه شیمی آرایشی بهداشتی شوینده
  • آزمایشگاه شیمی غذایی (آزمایشگاه سلامت)
  • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
  • آزمایشگاه سلولزی
  • آزمایشگاه دارویی
  • آزمایشگاه رنگ